logo Baantraject

Baantraject

 

Vacatures

 

Ziekteverzuim

 

Werk-leertraject

 

Contact

 
 

LoopbaanbegeleidingLoopbaanbegeleiding

 

OutplacementOutplacement

 

Re-integratie UtrechtRe-integratie

 

Orienterend gesprek Direct antwoord

  IRO-adviesAdres Baantraject: Demkaweg 17 3555HW Utrecht Tel: 030 - 2428185

Ziekteverzuim, wetgeving en beleid

De wetgeving bij ziekteverzuim vraagt een toenemende verantwoordelijkheid van de werkgever. Daarom wordt het steeds belangrijker een goed verzuimbeleid te voeren. Onze arbeidsdeskundige en coaches met jarenlange ervaring dragen er zorg voor dat het verzuimproces voor u als werkgever optimaal wordt gefaciliteerd. Hiermee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en wordt de tijd die u kwijt bent aan de administratieve rompslomp tot een minimum teruggebracht.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Al onze werkzaamheden worden getoetst aan de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Er wordt een uitgebreid dossier bijgehouden waarmee u voldoet aan de wettelijke verplichtingen, die u als werkgever heeft bij ziekteverzuim.

Arbeidsdeskundige

Om te voldoen aan de regels die in de Wet Verbetering Poortwachter zijn vastgelegd is het noodzakelijk dat u zich laat bijstaan door een register arbeidsdeskundige. Om hiermee te voorkomen dat een zieke werknemer langer dan nodig thuis zit en afwezig blijft en dat u voldoet aan de eisen die de WVP stelt aan de re-integratie-inspanningen die van de werkgever en werknemer worden verwacht. Dit om te voorkomen dat het UWV in een later stadium u als werkgever een loonsanctie oplegt.